Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9238 756f 390
Cryman Perfetto
Reposted fromEmisja Emisja vialifeless lifeless
2601 e2ab 390
Reposted fromclitoris clitoris vialifeless lifeless
I'm gonna work the straw
Make the sweat drip out of every pore
And I'm bleeding, and I'm bleeding, and I'm bleeding
Right before the Lord
All the words are gonna bleed from me
And I will think no more
And the stains coming from my blood
tell me "go back home"
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viaSalute Salute
4938 8cff 390
0162 a2e3 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes vialifeless lifeless
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viaSkydelan Skydelan
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— "Zrób mi jakąś krzywdę" Jakub Żulczyk
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaSkydelan Skydelan
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj.  Tak  aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
możemy być światłem pośród mieszkań
wiatrem, co nieszczęścia
jak te tu spotkanie przywiał
patrzę w oczy 
wszechświat mam na dłoni
widzę to w nich
jesteś nieobecna
ja chce tylko przestać być sam
czerpać ten stan z powietrza
bez niego nic nie sprawi, że się w ogóle ruszę z miejsca
jak pusta kawalerka 
a w niej ja i pusta butelka
chciałbym z takim sobą się już nie widywać przestać
— Sarius
Reposted bySkydelan Skydelan
8082 af5d 390
3452 cc84 390
Reposted fromangelene13 angelene13 viagdziejestola gdziejestola
3827 2d35 390
Reposted frompengin pengin viagdziejestola gdziejestola

Każdego dnia pojmuję


jak bardzo  


jak bardzo  


jak bardzo  jak bardzo  
jestem w dupie.

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaSalute Salute
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viaSalute Salute
6934 f113 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl